MÖLNDALS TROPISKA FÅGELFÖRENING

Styrelsen 2018

 

Ordförande Lars-Erik Andersson

Mejl: ordforande@mtff.se

0706-684974

 

Sekreterare Carl-Inge Samuelsson

Mejl: sekreterare@mtff.se

 

Kassör Kenneth Kiviharju

Mejl: kassor@mtff.se

 

Ledamot

Titti Pernhage

 

Kontaktperson

Göran Andersson

0705-872605

 

 

Mejl till alla i styrelsen: fagelliv@mtff.se

 

Webbadministratör Mats Pernhage

Mejl: webmaster@mtff.se

Mölndals tropiska fågelförening © 2016