MÖLNDALS TROPISKA FÅGELFÖRENING

Om klubben

MTF är ansluten till Riksförbundet Svensk Fågelhobby

Vi vänder oss till dig som är fågelintresserad.

Hos Mölndals tropiska fågelförening behöver man inte vara proffs på fåglar för att kunna bli medlem.

Nästan varje månad har vi möten där vi pratar om hållning av fåglar, visar bilder på våra fåglar,

fikar och har trevligt!

Vi håller på med alla sorters tropiska fåglar och alla med intresse för dessa är välkomna.

Har du frågor? Kontakta någon i styrelsen!

Mölndals Tropiska Fågelförening (MTF) startade 1983

och har idag ett femtiotal betalande medlemmar och deras familjemedlemmar.

Vi vill med hjälp av olika aktiviteter såsom föreningsmöten, utflykter och utställningar

samt genom besök hos andra fågelvänner,öka medlemmarnas kunskaper om fåglar och dess skötsel.

Vi vill att fåglarnas liv skall bli det bästa möjliga och vara till glädje för oss fågelvänner.

VI på Mölndals Tropiska Fågelförening kan med glädje meddela att vi har inlett ett samarbete med Göteborgs Fågelförening.


Detta betyder bland annat att vi är välkomna på deras medlemsmöten, och de på våra.

Adressen till GBFs hemsida är: https://www.gbfhobby.se/


Mölndals tropiska fågelförening © 2016